Privacy Statement

Ik begrijp dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom ga ik hier zorgvuldig mee om. Ik houd mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wel heb ik een aantal van uw gegevens nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring leg ik uit welke gegevens ik van u nodig heb en waarvoor ik deze gebruik.

Overeenkomst

Voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten moet ik persoonsgegevens verwerken. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het verwerken persoonsgegevens i.v.m. een machtiging of factuur voor het innen van lesgeld, of het verwerken van persoonsgegevens omtrent het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en bijlesengels4all. Als de overeenkomst met de klant is afgesloten en het minimum aantal lessen nog niet zijn behaald mag de klant drie dagen voor de eerste les gaat plaatsvinden het samenwerkingscontract opzeggen.  Mocht het minder dan drie dagen betreft, worden de kosten van de eerste tien lessen in rekening gebracht.  Mocht de klant na inschrijving bij tussentijdse lessen de overeenkomst willen verbreken, moet de klant tenminste 24 uur van te voren de lessen annuleren om zo annuleringskosten ( lessen van desbetreffende dag/dagen) te voorkomen.   

 

Toestemming

Voor alle overige informatie zal ik uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. U kunt deze toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar bovenstaand email adres.

 

Geen Toestemming

U kunt ook kiezen voor het niet vrijgeven van bepaalde persoonsgegevens. In dat geval zou het kunnen zijn dat u maar beperkt of geen lessen kan volgen of dat ik u niet voldoende van dienst kan zijn in mijn dienstverlening.

 

Doel opslag gegevens

*Inschrijving voor de lessen
*Het bijhouden van betalingen
*Administratieve doeleinden waaronder het bijhouden van studieresultaten
*Weten wie mijn klanten zijn en deze zo goed mogelijk van dienst zijn
*Communicatie doeleinden zoals de studie voortgang en eventuele wijzigingen

 

Opgeslagen Gegevens kunnen zijn

Naam, adres en telefoonnummer
Geboortedatum en geslacht
Gegevens omtrent het niveau van de les
Klant nummer en factuur nummer
Bank, betaalgegevens, en afspraken
Gegevens omtrent uw bijlessen, zoals aanwezigheid en resultaten
Uw feedback over gevolgde lessen

 

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard tot dat u zich uitschrijft. Sommige gegevens moeten wij voor onze administratie voor een bepaalde tijd bewaren.

 

Delen van gegevens met derden

Ik ben hoofdverantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Mocht ik een derde partij nodig hebben om gegevens te verwerken dan maak ik een aparte verwerkingsovereenkomst waarin ik afspraken maak onder meer het doel, de duur en omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens.

 

Verwerking van de gegevens

Ik bewaar de persoonsgegevens van cursisten uitsluitend die binnen Nederland worden gerealiseerd door die op een interne server op te slaan.