Kosten

Al mijn lessen zijn ‘corona-proof’!

Betaalbaar

De uurtarieven liggen aanzienlijk lager dan het gemiddelde bij het volgen van meer dan een les per week of bij meerdere cursisten per les.  De kosten voor groepen van meer dan 3 personen liggen op andere tarieven. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Minimaal aantal lessen

Het totaal verplichte aantal lessen is 10 die bij de start van de lessen ingepland moeten worden.  Mocht u na deze 10 lessen meer oefening nodig zijn dan is dat uiteraard mogelijk maar bent u nergens meer toe verplicht.

Opmerking:

Na de intake moet u binnen een week de kosten van de intake en het lesgeld overmaken aan het begin van elke maand (voor de komende lessen van die maand) naar IBAN nummer:  NL32 SNSB 0787 5229 88 op naam van S.A. Jukema te Meppel.  In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om de kosten wekelijks over te maken.  Vraag hiernaar als u de les aanvraagt.  Let op dat de intake niet meegenomen wordt als eerste les.  Die kosten komen er nog bij.

 

  • Lessen op locatie kunnen 7 dagen in de week gegeven worden tussen 07.00 – 22.00.
  • Online lessen kunnen worden gegeven via Skype, Google Meet of WhatsApp over de hele wereld.  
  • Cursisten/ schoolgaande jeugd uit Duitsland, België, Brazilië, de Antillen en Spanje krijgen uitsluitend online lessen.
  • Sinds kort kunnen lessen in België ook om de twee weken op locatie gegeven worden.

  • Voor meer informatie omtrent intake/ lesprijzen en planning gebruikt u onderstaand email adres, telefoon nummer, Facebook Messenger of Instagram.
  • Vraag naar het verdienmodel als u contact op neemt!  

Duidelijkheid

Het is belangrijk voor voor mij om zo transparant mogelijk te zijn. Er zijn geen verborgen of bijkomende kosten. De prijs per les wordt voor aanvang van de les vastgesteld zodat u precies weet waar u per les, wekelijks en maandelijks aan toe bent.