Betaalbaar

De uurtarieven liggen lager dan het gemiddelde bij het volgen van meer dan een les per week, bij meerdere cursisten per les, of fysieke en online lessen te combineren.  De kosten voor groepen van meer dan 3 personen liggen op andere tarieven. Vraag naar de mogelijkheden.

Minimaal aantal lessen

Het totaal verplichte aantal lessen is tien die bij de start van de lessen ingepland moeten worden. Wel moet u rekening houden met een maand opzegtermijn, dus geef op tijd aan wanneer u wilt stoppen. Mocht u na deze tien lessen extra willen oefenen dan is dat uiteraard mogelijk maar bent u nergens meer toe verplicht.

Opmerking:

Voordat de intake gaat plaatsvinden moet u de kosten van de intake en het lesgeld van desbetreffende maand overmaken.  In de eerste week van elke nieuwe maand (voor de komende lessen van die maand) moeten de kosten worden overgemaakt naar IBAN nummer:  NL32 SNSB 0787 5229 88 op naam van S.A. Jukema te Meppel.  In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om de kosten wekelijks over te maken.  Vraag hiernaar als u de les aanvraagt.  Let op dat de intake niet meegenomen wordt als eerste les.  Die kosten komen er nog bij.

 • Lessen op locatie kunnen maandag tot en met zondag gegeven worden tussen 08.00 – 22.00.
 • Online lessen worden gegeven via Skype over de hele wereld op dezelfde tijden als hierboven vermeldt.
 • Fysieke lessen worden gegeven op alle locaties rondom mijn woonplaats.
 • De combinatie van zowel fysieke als online lessen is ook mogelijk.
 • De lesprijzen voor zowel online als fysieke lessen zijn hetzelfde. 
 • Les duur van zowel 60 als 90 minuten zijn mogelijk.
 • Groepslessen van meer dan twee personen op hetzelfde niveau liggen op een ander tarief.  Vraag hiernaar als u contact opneemt.
 • Kosten intake 45 euro ongeacht de tijd.
 • Reiskosten zijn exclusief de lesprijs en komen er nog bij.
 • Zowel de intake en de lesprijzen zijn inclusief BTW.
 • Vraag naar het verdienmodel als u contact op neemt!  

Duidelijkheid

Het is belangrijk voor voor mij om zo transparant mogelijk te zijn. Er zijn geen verborgen of bijkomende kosten. De prijs per les wordt voor aanvang van het lestraject vastgesteld zodat u precies weet waar u per les, wekelijks en maandelijks aan toe bent.