Kosten

Al mijn lessen zijn ‘corona-proof’!

Betaalbaar

De uurtarieven liggen aanzienlijk lager dan het gemiddelde bij het volgen van meer dan een les per week of bij meerdere cursisten per les.  De kosten voor groepen van meer dan 3 personen liggen op andere tarieven. Vraag naar de mogelijkheden. 

Minimaal aantal lessen

Het totaal verplichte aantal lessen is 10 die bij de start van de lessen ingepland moeten worden.  Mocht u na deze 10 lessen meer oefening nodig zijn dan is dat uiteraard mogelijk maar bent u nergens meer toe verplicht.  

Opmerking:

Na de intake moet u binnen een week de kosten van de intake en het lesgeld overmaken aan het begin van elke maand (voor de komende lessen van die maand) naar IBAN nummer:  NL32 SNSB 0787 5229 88 op naam van S.A. Jukema te Meppel.  In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om de kosten wekelijks over te maken.  Vraag hiernaar als u de les aanvraagt.  Let op dat de intake niet meegenomen wordt als eerste les.  Die kosten komen er nog bij.

 

Eenmalige kosten intake gesprek ongeacht de tijd: 10-30 Euro (afhangende de les locatie)

 

Mogelijkheden:

*Het lesgeven aan groepen van 2 (uit dezelfde familie of vrienden waarbij er tegelijk les gegeven wordt). 

*Twee lessen per week online in kleine groepen of grotere groepen op locatie. 

*Een of twee lessen kunnen worden gepland voordat een bepaald proefwerk/ examen op het programma staat bij de leerling/cursist. (!)

*Lessen kunnen 7 dagen in de week gegeven worden tussen 07.00 – 23.00, dus ook in het weekend.

*Online lessen worden via Skype, Google Meet of WhatsApp gerealiseerd. 

*Lessen op locatie of online lessen kunnen worden gegeven door heel Nederland. 

*Cursisten/ schoolgaande jeugd uit Duitsland, België, Brazilië, de Antillen en Spanje krijgen uitsluitend online lessen. Vraag naar het uur tarief bij inschrijving via WhatsApp of onderstaand email adres.

(!) Bij deze regeling geldt het niet om het minimaal aantal lessen te voldoen en moet dus van te voren aangegeven worden om misverstanden te voorkomen.

Voor alle bovenstaande mogelijkheden, andere opties die voor u beter te realiseren zijn of voor meer informatie betreffende de inhoud van de lessen en de tarieven kunt u contact opnemen door gebruik te maken van onderstaand email adres, telefoon nummer, Facebook Messenger of Instagram.    

 

Duidelijkheid

Het is belangrijk voor voor mij om zo transparant mogelijk te zijn. Er zijn geen verborgen of bijkomende kosten. De prijs per les wordt voor aanvang van de les vastgesteld zodat u precies weet waar u per les en maandelijks aan toe bent.