Bijles Engels

Wat je kunt verwachten

N

Bevoegde docent

N

Individueel / Groep

N

Hoge kwaliteit

N

Snel geregeld

N

Intake gesprek

N

Gegarandeerd tevreden

N

Geduldige Docent

N

Conversatie / Grammatica

N

Examentraining

N

Lesstrategie

Examentraining

Het is ook mogelijk om trainingen te realiseren omtrent de eind examen periode voor alle niveaus. 

Lesstrategie

Het is zowel voor de docent als de cursist belangrijk om een uitstekende les te realiseren. 

Grammatica/Conversatie

Iedereen kan zowel conversatie als grammatica bijlessen aanvragen, ook is de combinatie mogelijk.

Bevoegde docent Engels

De docent is in het bezit van een tweede graad bevoegdheid Engels.

Individuele of groep bijlessen Engels

Het aanvragen voor de bijlessen kunnen zowel individueel als in groepen worden gedaan, zowel online als telefonisch/ WhatsApp.  Hoe groter de groep, des te goedkoper het wordt, ook omdat zowel de reis- als leskosten kunnen worden gedeeld.

Hoge kwaliteit bijlessen

Na de intake is bekend wat het traject gaat zijn en wordt er een planning gemaakt om zodoende het beste resultaat te behalen. Mocht de leerling een bepaalde basis missen, dan wordt die alsnog tijdens de lessen gerealiseerd. Afhangende van het niveau, zal de docent zowel online als via de lessen, alsmede WhatsApp het resultaat behalen door flyers of online oefeningen.

Snel geregeld

Alle aanvragen worden binnen een week teruggekoppeld zodat de intake zo snel mogelijk gepland kan worden om het traject te kunnen starten.

Intake gesprek zodat eind resultaat behaald kan worden

Bij elke aanvraag van een les hoort een intake gesprek.  In de intake wordt bekeken wat het niveau van de cursist is, waar aan gewerkt moet worden zoals grammaticale structuren en/of conversatie. Tevens dient dit gesprek ook als een kennismaking.

Daarna wordt overlegd over het aantal lessen, de data en tijden en het te behalen resultaat. Het minimaal aantal lessen per persoon is tien. Mochten er meer lessen nodig zijn, dan worden die de voorlaatste les ingepland.  Aangezien de minimaal overeengekomen lessen dan al zijn bereikt maakt het aantal niet meer uit. 

De data en tijden voor deze extra lessen worden wederzijds goed afgesproken om zo misverstanden te voorkomen. 

Als u recentelijk elders les heeft gehad is het aanbevolen al gebruikte lesmateriaal bij de intake te overleggen, zodat het lesprogramma hierop afgestemd kan worden.

Gegarandeerd tevreden

Zowel bij de intake als na elke ingeplande les zal de docent de ervaringen van de desbetreffende les doornemen om zo te kijken of zowel de cursist en de docent tevreden zijn met de op die bepaalde les geplande eind resultaat.  Het is namelijk de prioriteit van de docent om het beste uit de cursist te halen.  Mochten er grammaticale structuren zijn die zowel de cursist als de docent dwars zitten omtrent de gegeven les, dan worden die aanpassingen meegenomen in de eerst volgende les.

Geduldige Docent

De docent heeft zeer veel geduld en kan uitstekend uitleg geven. Het is aanbevolen om voordat elke les begint de vragen of lastige grammatica van de vorige les of afgelopen periode te behandelen.

Conversatie/grammatica/ Cambridge/ lees en luistertoetsen Engels

Afhangende de aanvraag van de bijlessen en het te behalen gewenste resultaat kan iedereen zowel conversatie, grammatica, Cambridge Engels, lees en luistertoetsen bijlessen aanvragen, ook is de combinatie mogelijk.

Examentrainingen

Het is ook mogelijk om trainingen te realiseren omtrent de eindexamenperiode voor alle niveaus. Let op dat u dit duidelijk aangeeft bij de aanvraag van uw bijlessen om misverstanden te voorkomen.

Lesstrategie

Het is zowel voor de docent als de cursist belangrijk om een uitstekende les te realiseren. Dit wordt bewerkstelligd naar aanleiding van de vragen en moeilijkheden die de cursist tegen is gekomen.

Gegarandeerd tevreden

N

Persoonlijke aandacht

N

Gangbare lesmethoden

N

Grammatica en spreekvaardigheid

N

Examentrainingen

N

Duidelijke uitleg